Fiyatlar

Tüketici Fiyatları Araştırması

Bilgi

Tüketici Fiyatları Araştırma Gurubu'nun (TFAG) amacı:

Çeşitli mal ve hizmet guruplarının fiyatlarını istatistiksel bilgi amaçlı olarak derlemektir.
Not:Lütfen herhangi bir ürün fiyatı hakkında bilgi sormayınız, değerlendirmelerimiz genel olarak yapılacaktır.

Ihracatta doğru fiyatlandırma politikaları

Ekleyen admin * Şub 26th, 2008 | Kategori: Bilgi

İhracı yapılacak malların dış piyasalarda pazarlama imkanını belirleyen önemli bir faktör malların fiyatlarıdır. Doğru bir fiyatlandırma politikası, piyasanın özelliklerine, rakiplerin piyasadaki konumlarına ve firmanın o ürün için katlanabildiği maliyete bağlıdır. Firmanın doğru bir fiyatlandırma stratejisi belirleyebilmesi için aşağıdaki sorular üzerinde durması gerekmektedir.

  1. Ihracatı düşünülen malın potansiyel pazardaki toplam talebi nedir?
  2. Talep fiyat değişiklikleri karşısında ne ölçüde etkilenmektedir?
  3. Düşük bir fiyat uygulaması, ürüne olan talebi arttıracak mıdır?
  4. Fiyat düşürüldüğünde, piyasadaki rakiplerin tepkisi ne olacaktır?
  5. Düşük bir fiyattan çok mal satmak mı, yoksa yüksek fiyattan daha az mal satmak mı karı maksimize edecektir?
  6. Başlangıçta düşük bir fiyatla piyasaya girmek, piyasada tutunabilmek için etkili olabilecek midir?
  7. Başlangıçta yüksek bir fiyat belirleyerek, piyasadaki mevcut kâr olanağını kısa sürede kullanmak, fiyatlandırma stratejisine uygun olacak mıdır?
  8. Düşük fiyat uygulaması, tüketicilerde kalite ve hizmetin yetersiz olduğu izlenimi bırakabilir mi?
  9. Firma gerektiğinde, dış pazarda daha düşük bir fiyat uygulayabilecek midir?

Firma, teklif öncesi genel bir değerlendirme yapabilmek amacıyla, yaptığı ihracat maliyet analizi çerçevesinde, baz fiyatları tesbit etmelidir. Bu fiyatlar doğrultusunda, alıcının önerdiği fiyat değerlendirilip, firma açısından en uygun olan teklif fiyatı belirlenebilir.

İhracatçıların, ihraç edecekleri malın potansiyel pazardaki gerçek satış fiyatlarını tahmin edebilmeleri için, yardımcı tablolar oluşturulabilir. Hedef pazarlardaki, muhtemel fiyatların tahmini, aynı zamanda ihracatçılara rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. İhracatçılarımızın bu fırsatı yakalayabilmeleri için özellikle uluslararası fiyatları bilmeleri ve günü gününe uluslararası borsalardan takip etmeleri gerekmektedir. Örneğin Almanya’ya satacağımız yaş-sebze ve meyveler için Hamburg halindeki fiyatların, buğday için Londra, New York borsaları, çay için Roterdam borsalarının takip edilmesi gerekecektir. Kaynak: Ihracaatdunyasicom